Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi giữ trang web an toàn khỏi các trang web lừa đảo trực tuyến. Nếu bạn cho rằng mình gặp phải trang được thiết kế giống như trang khác nhằm mục đích đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng, vui lòng điền đầy đủ vào biểu mẫu bên dưới để báo cáo trang này cho nhóm Duyệt Web An toàn của Google.

Khi bạn gửi trang web cho chúng tôi, một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi tới Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn gửi để bảo vệ các sản phẩm, cơ sở hạ tầng và người dùng của Google khỏi nội dung có khả năng gây hại. Nếu xác định rằng một trang web đã vi phạm chính sách của Google, chúng tôi có thể cập nhật trạng thái của trang web đó trong Báo cáo minh bạch và chia sẻ URL cũng như trạng thái của trang với các bên thứ ba. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Báo cáo minh bạch tại đây. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về báo cáo của bạn theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


Google