Nếu bạn nhận được cảnh báo lừa đảo trực tuyến nhưng vẫn tin rằng đây thực sự là trang hợp pháp, vui lòng hoàn tất biểu mẫu bên dưới để báo cáo lỗi cho Google.

Khi bạn gửi trang web cho chúng tôi, một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi tới Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn gửi để bảo vệ các sản phẩm, cơ sở hạ tầng và người dùng của Google khỏi nội dung có khả năng gây hại. Nếu xác định rằng một trang web đã vi phạm chính sách của Google, chúng tôi có thể cập nhật trạng thái của trang web đó trong Báo cáo minh bạch và chia sẻ URL cũng như trạng thái của trang với các bên thứ ba. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Báo cáo minh bạch tại đây. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về báo cáo của bạn theo Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.


Google