Jeśli zostało wyświetlone ostrzeżenie o wyłudzaniu danych (phishingu), lecz mimo to uważasz daną stronę za wiarygodną, wypełnij poniższy formularz, aby zgłosić błąd do firmy Google.

Razem ze zgłoszeniem witryn do Google przesyłane są też niektóre informacje o koncie i systemie. Z otrzymanych informacji korzystamy, by chronić przed potencjalnie szkodliwymi treściami nasze usługi i infrastrukturę, a także użytkowników usług Google. Jeśli stwierdzimy, że witryna narusza zasady Google, możemy zaktualizować jej stan w naszym Raporcie przejrzystości i udostępnić adres URL oraz jego stan osobom trzecim. Więcej informacji o Raporcie przejrzystości znajdziesz tutaj. Informacje o Twoim zgłoszeniu będą przechowywane zgodnie z Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usług Google.


Google